Audió, videó digitalizálás

Hang, mozgó- és állóképek szerkesztése, fotók szkennelése

Visszalépés

Általános Szerződési Feltételek

1. Árajánlatok küldése, érvényessége
- A Vállalkozó árajánlatokat kizárólag írásban (email) küld. Minden később küldött, azonos termékre vonatkozó árajánlat a korábban küldött árajánlatokat érvényteleníti.
- Az árajánlatok érvényessége 30 nap, kivéve ha az ajánlatban más szerepel. Ezen idő letelte után új ajánlatot, vagy írásbeli megerősítést kell kérni.
- Ha az elküldött árajánlatban szereplő árak gazdasági vagy egyéb okok miatt megváltoznak, vagy téves árat lettek feltüntetve, ezt a Vállalkozó írásban jelezheti, és új ajánlatot küldhet. Az új ajánlat érvényteleníti a korábbiakat.
- Az árajánlatban szereplő árak és határidők az ajánlat kiadásakor érvényesek, későbbi megrendeléskor emiatt ezek változhatnak. A változásokat a Vállalkozó köteles jelezni. Az árajánlat és megrendelőlap árai, feltételei emiatt változhatnak, így a megrendelőlapban szereplők ezt módosíthatják.
- A megrendelés összege az ajánlatban illetve a megrendelőlapon szereplő fizetési határidő esetén értendő. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a fizetési határidőt túllépi, akkor a Vállalkozó az egyéb fizetési határidőkre vonatkozó díjakról kiegészítő számlát küldhet, melyet a Megrendelő elfogad. Ezen díjak: a fizetési határidőtől számított 15 nap után a teljes összeg +10%-a; 30 nap után a teljes összeg +20%-a fizetendő.

2. Megrendelés leadása, érvényessége és felmondása
- A Vállalkozó szóban, telefonon megrendelést, módosítási igényt nem fogad el.
- Megrendelés a Vállalkozó által kiállított megrendelőlap cégszerű aláírásával és a Vállalkozóhoz történő eljuttatásával jön létre. Amíg ez nem történik meg, az esetleges anyagbeszerzést és gyártást a Vállalkozó nem indítja el. A Vállalkozó a gyártás, beszerzés elindítását emailben visszaigazolja.
- Egyes esetekben a megrendelést a Vállalkozó emailben is elfogadja, amennyiben ezt írásban megerősíti.
- A Vállalkozó jogosult új árajánlat adására, vagy aktív megrendelés felmondására, ha a megrendelőlap beérkezésétől számítva, 8 napon belül nem érkezik meg a Megrendelő által küldendő gyártáshoz szükséges bármely információ, illetve külső gazdasági körülményekben jelentős változás jött létre.
- A megrendelés módosítása kizárólag írásban lehetséges. A Vállalkozó a kért módosítás függvényében új ajánlatot adhat, új vagy további megrendelőlap aláírását kérheti.
- A megrendelést a Megrendelő bármikor, azonnali hatállyal, kizárólag írásban mondhatja fel, köteles azonban a Vállalkozó által a felmondás időpontjáig elvégzett munka díját, valamint a felhasznált, illetve e munkára beszerzett anyagok és eszközök költségét a Vállalkozó részére megfizetni, a Vállalkozó pedig köteles az addig elkészített anyagokat a Megrendelőnek átadni.
- A megrendelőlapon szereplő dátumtól újabb kibocsátású, azonos termékre vonatkozó megrendelőlap érvényteleníti a korábbi megrendeléseket és árajánlatokat.
- Egyedileg gyártott termék megrendelésének lemondása esetén, az addig elvégzett munka, és megrendelt áru ellenétékét a Megrendelő köteles kifizetni, még érdekmúlása esetén is.
- Beszállítótól megrendelt áru lemondása esetén, ha a szállítása már nem lemondható, a Megrendelő a teljes összeget köteles kifizetni. Amennyiben a beszállítás megállítható, vagy visszáruzható, csak annak költségeit kell a Megrendelőnek kifizetni.
- A gyártáshoz szükséges adatokat a Megrendelő elektronikusan vagy lemezen juttathatja el, amelyet a Vállalkozó változtatás nélkül helyez el a lemezeken, kivéve ha erről a megrendelőlapon másképp nem rendelkeztek. Az elektronikusan küldött tartalmak letöltése közbeni megváltozását, sérülését és a Megrendelő elvárásának megfelelősségét a Vállalkozó nem tudja ellenőrizni, ezért az így eljuttatott anyagokra felelősséget nem vállal. Felelősséget csak akkor vállalhat, ha a Megrendelő mintadarabot kért és azt jóváhagyta.
- A kapott tartalmak helyességét, működését a Vállalkozó nem ellenőrzi.

3. Szolgáltatás teljesítési, gyártási és beszerzési idő
- Szolgáltatási. gyártási és beszerzési idő az aláírt megrendelőlap, a gyártáshoz szükséges, a Megrendelő által biztosított terv, méret, minta és egyéb szükséges elemek közül a legutoljára beérkezettől számít.
- A teljesítési idő csak munkanapokra érvényes, túllépését a Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek. Külföldön történő gyártatás, beszállítás esetén a külföldi ország munkanapjait is figyelembe kell venni a teljesítési idők tekintetében.
- A gyártási, szolgáltatási idő túllépéséért a Vállalkozó anyagi felelősséget csak abban az esetben vállal, ha erről kifejezetten, szerződésben rendelkeztek.

4. Helyszíni munkavégzés
- Amennyiben helyszíni munkavégzés (kiszállás) esetén a helyszíni hiányosságok (áramforrás, rögzítési pont, helyszíni támogatás, bejutási problémák, nem engedélyezett munkavégzés) miatt sikertelen volt, a Vállalkozó jogosult helyszíni munkadíjat és ismételt kiszállásakor újabb kiszállási díjat felszámolni.
- Szerződésben nem rögzített, de a Megrendelő kérésére elvégzett feladat esetén a Vállalkozó jogosult helyszíni munkadíj és kiszállási díj kiszámlázására. Ez vonatkozik helyszíni eszköz (pl. kihelyezett kamera) leszerelésére és a Vállalkozóhoz történő szállítására. Amennyiben ezen munkákat a Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve maga végzi el, a Vállalkozó ezért díjat nem kérhet, viszont a Megrendelő felelőssége az eszközök épségének biztosítása.

5. Termék és szolgáltatás minősége
- A kivitelezés és szolgáltatás a Vállalkozó és alvállalkozói által alkalmazott technológiákkal és anyagokkal történik. Mintadarabok, korábban gyártott termékek, referenciák, filmek megtekinthetők a Vállalkozónál. Ezek alapján a Megrendelő az előzetesen várható minőséget elfogadja, amennyiben nem kívánja személyesen megtekinteni.

6. Teljesítés, áru átvétel
- Elkészült, beérkezett termék a Vállalkozó telephelyén, egyes esetekben alvállalkozójánál, üzleti partnerénél vehető át.
- A Vállalkozó a teljesítésről, szolgáltatás és gyártás befejezéséről emailben értesítést küld. Az értesítést időközönként megismétli. Ezen értesítés Megrendelő általi nem kézhezvétele, email megérkezésének hiány, kézbesítetlensége miatt a Vállalkozó nem elmarasztalható.
- A Megrendelő köteles a készre jelentett terméket 8 napon belül átvenni, ezen idő után a Vállalkozó termék esetén tárolási díjat számol fel. Az utólagosan kiszámlázott tárolási díjat a Megrendelő köteles elfogadni.
- A Megrendelő köteles a készre jelentett szolgáltatást 8 napon belül átvenni, ha a Megrendelő nem nyilatkozik, ezen idő után a Vállalkozó a szolgáltatást teljesítettnek tekinti és kiállítja a végszámlát, melyet a Megrendelő elfogad, és teljesítettnek tekinti a szolgáltatást.

7. Szállítás, kiszállás
- A Vállalkozó saját, vagy alvállalkozó általi kiszállítást végez, vagy a Megrendelő és alvállalkozója is végezheti a szállítást. A szállítás közben történt áru sérülésekért felelősséget nem vállal, azt a szállítóra terheli. A Megrendelő ezen panaszával a szállítóhoz kell hogy forduljon, azonban erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót is.
- A Vállalkozó nem tehető felelőssé alvállalkozó, vagy saját maga által végzett szállítási késedelemért csak akkor ha erről szerződésben kifejezetten rendelkeztek.
- Részszállítás vagy többszöri szállítás esetén a szállítások költsége is töbszöröződik, ezt a Megrendelő tudomásul veszi és ennek ellenértékét elismeri, kivéve ha erről a szerződésben másképp rendelkeztek.

8. Számlázás
- A Vállalkozó alapértelmezetten távnyomtatású számlát állít ki, melyet emailben küld el a Megrendelőnek.
- Postai vagy elektronikus úton elküldött számla Megrendelőhöz történő beérkezése nem ellenőrizhető, emiatt elküldöttnek kell tekinteni, a Megrendelő nem hivatkozhat arra, hogy azért nem fizet, mert nem kapta meg.
- Ha a termék, szolgáltatás átvétele után nem érkezik meg a Megrendelőhöz a számla, ezt haladéktalanul írásban kell jeleznie a Vállalkozó felé, legkésőbb 8 napon belül. Az értesítés elmaradását a Vállalkozó fizetési késedelmnek tekinti.
- A Megrendelő kifejezett kérésére papíralapú számla is kiállítható és küldhető, azonban ennek költségeit a Vállalkozó a Megrendelőre háríthatja.

9. Szolgáltatási óradíjak, rezsiköltségek
Szerződésekben külön nem rögzített munkadíjak és költségek esetén az alábbiakat kell alkalmazni:
- Ügyvezetői, tulajdonosi óradíj jogi eljárások, ügyviteli költségek és
személyes közbenjárás esetén: 35.000 Ft + ÁFA
- Mérnök óradíj: 25.000 Ft + ÁFA
- Óradíj kiszállás, helyszíni munkavégzés esetén: 19.000 Ft + ÁFA
- Óradíj irodai munka esetén: 15.000 Ft + ÁFA
- Kiszállási díj: 100 Ft/km + ÁFA
- Tárolási díj: 500 Ft/nap + ÁFA
- Papíralapú számla díja: 500Ft + ÁFA
- Postai felszólítások díja 1000 Ft + ÁFA

10. Fizetési feltételek
- A díjakat, költségeket 27 százalék ÁFA terheli.
- A számlák kiegyenlítése készpénzzel, vagy megrendeléskor előre utalással történik. Egyéni elbírálás alapján utólagos banki átutalás is lehetséges.
- A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a teljes összeg beérkezése előtt nem kezdi el a munkát, nem indít el beszerzést.
- Ugyanazon termék, szolgáltatás esetén, különböző fizetési határdőkhöz, más-más ellenérték tartozhat.
- A teljes mértékben ki nem fizetett áru tulajdonjoga a Vállalkozónál marad, annak továbbértékesítését megtiltja.
- Az Euróban vagy egyéb valutában megadott árak a teljesítéskori OTP Bank eladási árfolyamán forintban vagy euróban fizetendők, a feltüntetett forint árak emiatt csak tájékoztató jellegűek.
- Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult 15 nap után +10%, 30 nap után +20% felárat felszámolni.

11. Reklamáció
- A Megrendelő által hibásnak, sérültnek, nem megfelelőnek minősített terméket 8 napon belül írásban köteles jelezni a Vállalkozónak.
- A kifogásolt teljes mennyiségét a Megrendelő, saját költségén és módján, a Vállalkozó telephelyére köteles visszajuttatni. A Vállalkozó csak ez után vizsgálja a reklamáció jogosságát.
- A Vállalkozó által nem megfelelő terméket a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérése szerint, amennyiben az lehetséges, újragyártja vagy kijavítja. Amennyiben a termék javítással megfelelő állapotba hozható, ezt kell választani újragyártás helyett.
- A Vállalkozó kijavítás, újragyártás helyett részleges, vagy teljes jóváírást is ajánlhat.
- Szolgáltatás esetén a Megrendelő írásban küldi el észrevételeit és a kért módosításokat. A Megrendelő ezeket megvizsgálja és kijavítja. Amennyiben a javítás, módosítás mértéke túlmutat vagy mást tartalmaz a megrendeléshez képest, írásban jelzi.

12. Adatok, szerzői jogok védelme, ellenőrzése
- Gyártáshoz, szolgáltatáshoz, a Megrendelő által biztosított adatokat a Megrendelő belátása szerinti módon juttathatja el a Vállalkozó részére. Elektronikusan küldött tartalmak feltöltése, letöltése közbeni megváltozását, sérülését a Vállalkozó nem tudja ellenőrizni, ezért erre felelősséget nem vállal, de nem is ellenőrzi.
- A kapott anyagok helyességét, működését a Vállalkozó nem ellenőrzi, erre felelősséget nem vállal.
- A Vállalkozó a kapott anyagok jogszerűségét nem vizsgálja, azokért semmilyen felelősséget nem vállal, a szerzői jogok maradéktalan betartásának minden feladatát, az ezekkel kapcsolatos összes felelősséget, költség- és jogdíjfizetési kötelezettséget és esetleges bírságot, jogkövetkezményt a Megrendelőre hárítja. A Megrendelő ezt tudomásul veszi és elfogadja, ezek alól a Vállalkozót mentesíti.
- A Vállalkozó által bérbe adott vagy értékesített eszközökben levő szoftverek harmadik fél vagy a Vállalkozó tulajdona, a Megrendelő ezen szoftvereknek kizárólag csak a használatára jogosult. A szoftverek akár változatlan másolása, megváltoztatása, visszafejtése (re-engineering), dekódolása, feltörése, a jelszavak jogosulatlan megszerzése vagy továbbadása, a berendezés felnyitása a tulajdonjog és szerzői jog megsértését jelenti. Ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó kifejezetten megtiltja. A Megrendelő felelős ezen jogok betartásáért a készülék ellopása esetén is. A Vállalkozó ezen jogok megsértésekor kártérítést követelhet a Megrendelőtől.
- A Vállalkozó vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat bizalmasan, GDPR rendelkezésének megfelelően kezeli.

Egyebek
A Vállalkozó és Megrendelő közötti jogviták rendezésére a Felek alávetik magukat a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)

Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalja, hogy a Vállalkozó, mint adatkezelő, tevékenysége során hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi a személyes adatokat. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
A Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztatassa, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
A Vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle elvárható olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Vállalkozó kerüli minden szolgáltatásnyújtáshoz nem szükséges vagy a szolgáltatásnyújtáshoz célszerűtlen adat rögzítését, kezelését.
A Vállalkozó nem ad át senkinek marketing vagy reklám célból személyes adatot.
A Vállalkozó sosem küldött és nem is küld kéretlen leveleket (spameket). A Vállalkozó tiltja, hogy szolgáltatásai felhasználásával, vagy nevében bárki is kéretlen leveleket (spameket) küldjön.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását az alábbi jogszabályok teszik kötelezővé.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A Vállalkozó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) ? a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban GDPR);
- évi CXII. törvény ? az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotörvény, Infotv.)
- évi V. törvény ? a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- évi CLV. törvény ? a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- évi C. törvény ? a számvitelről (Számv. tv.)
- évi CVIII. törvény ? az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Felhívjuk a Vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelések

Az alábbiak tartalmazzák, hogy a Vállalkozó mikor kér el vagy gyűjt személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeli.
A webes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés célja a megrendelések feldolgozása, a szolgáltatás nyújtása.
A kezelt személyes adatok típusa: domain név, tárhely elérési adatok, igénylő neve, igénylő címe, igénylő telefonszáma, igénylő e-mail címe, igénylő személyazonosító okmányának száma, adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mailje, WHOIS Rekord nyilvános adatai: névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
Az adatkezelés időtartama: A nyújtott szolgáltatás megszűnésétől számított legfeljebb 5 évig kezeljük az adatokat, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetők maradnak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.
Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a Vállalkozó elvégzi a törlést.
Adattovábbítás: Integrity Kft. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
Adattovábbítás: az adatkezelést a Vállalkozó munkatársai végzik.
Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
Az Elektronikus levelek tekintetében és webtárhelyen elhelyezett adatok tekintetében a Vállalkozó nem adatkezelő!
Elektronikus levelezés szolgáltatás naplóadatai tekintetében az Integrity Kft. az adatkezelő.
Elektronikus levelezésre vonatkozó naplóadatokat érintett nem kérhet ki, ezekbe nem tekinthet bele, ha más érintettekre is vonatkoznak a naplóadatok.
Elektronikus naplóadatokat 1 évig jogszabály alapján kötelező megőriznie a szolgáltatónak.
Naplóadatot csak törvényi kötelezettség alapján ad át másnak a Vállalkozó
Webszolgáltatás naplóadatai statisztikai célból készülnek, ezekhez a Vállalkozó legfeljebb biztonsági és üzembiztonsági okokból fér hozzá.

Számlázáshoz, könyveléshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolásokat közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok kiállítása és nyilvántartása.
A kezelt személyes adatok típusa: a könyvviteli elszámolásokat közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok, mint vevő neve, címe, számla kelte, teljesítés időpontja, fizetési határidő, termék vagy szolgáltatás neve, mennyisége, ellenértéke.
Adatkezelő: KT & B Consulting Kft.
Az adatkezelés jogalapja: az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).
Az adatkezelés időtartama: a bizonylat kiállításától számított legfeljebb 8 év a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Az adatok hiányában nem tudjuk a Megrendelést feldolgozni.
Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a Vállalkozó elvégzi a törlést.
Adattovábbítás: a könyvelést végző és a számviteli elszámolásokat kezelő személyek felé.
Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: panaszos ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.
A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, postacím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).
Az adatkezelés időtartama: jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított legfeljebb 5 évig (jogszabályi határidő).
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása az ügy beazonosításának és a panasz feldolgozásának, illetve az ügy elintézésének előfeltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat, az adott ügyet, panaszt nem tudjuk feldolgozni.
Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a Vállalkozó elvégzi a törlést.
Adattovábbítás: ügyfélszolgálati munkatársak felé, valamint ügyvéd, szakértő felé az ügy kezeléséhez szükséges adatok.
Adattovábbítás joglapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Kapcsolattartók megadása, regisztrálása weboldalon

Az adatkezelés célja: ügyfelekkel való kapcsolattartás, jogosultságok kezelése szerződéskötéshez, szerződések teljesítéséhez.
A kezelt személyes adatok típusa: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító igazolvány szám, adószám.
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt természetes személy adatait kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló vagy valamilyen egyéb szerződéses jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, legkésőbb az ügyfélkapcsolat megszűnését követő 10 év, weboldalon történő regisztráció esetén legkésőbb a weboldal üzemeltetésének megszűnéséig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása az ügyfélkapcsolatokhoz, megrendelésekhez, szerződések teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudunk a megrendeléssel vagy az adott üggyel, előfizetéssel kapcsolatban kapcsolatot felvenni és információt átadni, valamint adott esetben jogosultságokat biztosítani egyes szolgáltatáshoz, szolgáltatást elindítani.

Az adatok törlésének módja: a hozzájárulás visszavonásával, ill. a fent meghatározott időtartam elteltével automatikusan.
Adattovábbítás: az adatokat a Vállalkozó arra megbízott munkatársai kezelik.
Adattovábbítás joglapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Kamera adatkezelés

Nem szükséges beleegyezés a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához ún. tömegfelvétel esetén, tehát ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják. Ide tartoznak különösen az olyan eseményeken készült felvételek, ahol megszokott a felvételek készítése, például sporteseményeken, koncerteken, felvonulásokon. Ilyen esetben hozzájárulás akkor sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel. Meg kell viszont jegyezni, hogy a külön hozzájárulás nélkül készíthető fényképfelvételek hozzájárulás nélkül csak olyan körben használhatóak fel, amelyet az elkészítés körülményei indokolnak, például az esemény megörökítése, tájékoztatás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
Az adatkezelés időtartama: A nyújtott szolgáltatás megszűnésétől számított legfeljebb 5 évig tároljuk a képeket, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos további szolgáltatási vagy polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetők maradnak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését teljesíteni.
Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a Vállalkozó elvégzi a törlést, vagy ezt a Megrendelő is kérheti.
A kezelt személyes adatok típusa: a területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó körvonala, szélsőséges esetben arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Adattovábbítás joglapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Jelentkezés álláshirdetésre

Az adatkezelés célja: meghirdetett álláspályázatokra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.
A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, a jelentkezésben, ahhoz mellékelt vagy külön megadott önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok (javasoljuk nem megadni olyan adatokat, melyek irrelevánsak, így fénykép, nem, néven kívüli egyéb személyes azonosítók stb., életkort csak akkor szükséges megadni, ha a jelentkező 18 év alatti).
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított legfeljebb 2 évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása a munkaerő-kiválasztási folyamatban való részvétel feltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk ezen folyamatba felvenni.
Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a Vállalkozó elvégzi a törlést.
Adattovábbítás: a munkaerő kiválasztási folyamatban résztvevő munkatársak.
Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Vállalkozó a hatóságok részére ? amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ? személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amelyre jogszabály alapján kötelezett.

Tájékoztatás az átvett, illetve tárolt adattartalommal kapcsolatban

Az Érintett elfogadja, hogy a jogszabályi kötelezettség szerint kötelező adatokon, továbbá szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyes azonosító és kapcsolattartási adatokon túl a Vállalkozó nem tárol vele kapcsolatban személyes olyan adatokat, az 5.1 pontban ismertetett kivételektől eltekintve.
A Vállalkozó a személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismeri meg.
A Vállalkozó minden elvárhatót megtesz az Előfizetői adatainak védelme érdekében, de harmadik fél által okozott kárért, adatvesztésért felelősséget nem vállal, ha elvárható gondossággal járt el.
A Vállalkozó sosem alkalmaz kéretlen marketinget, reklámot, ilyenekhez nem állít össze személyi adatokat tartalmazó listát, adatbázist vagy hasonlót, másoktól marketing adatokat nem vesz át, másoknak nem ad át.
Ha Előfizető vagy Érintett maga tárol vagy továbbít személyes adatot (pl. elektronikus levelet) a Vállalkozó eszközein vagy azokon keresztül, mely személyes adatoknak a Vállalkozó nem adatkezelője, akkor ezen adatokét az Előfizető, illetve Érintett maga felel, a Vállalkozó nem felelhet, és nem felel ilyen adatkezeléssel kapcsolatban, ha az elvárható gondossággal és szakszerűen nyújtotta a szolgáltatást (pl. elektronikus levelező szolgáltatást).

Napló és hasonló adatok

A Vállalkozó szolgáltatásait naplózza, monitorozza. A keletkező napló és más adatok nem szolgálnak érintett azonosítására.
A naplóadatok törvényi kötelezettségek teljesítéséhez kellenek, biztonsági és üzembiztonsági okokból lehetnek szükségesek, valamint statisztikai adatokat szolgálnak, de a szolgáltató, ha csak nem törvényi kötelessége, akkor érintettet naplóadattal nem kapcsol össze.
Ezen adatok megőrzésének ideje legfeljebb 10 év.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Vállalkozó minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az általa kezelt adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Vállalkozó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, megfelelő intézkedésekkel megőrzi a titkosságot. Biztosítja az adatok sértetlenségét, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, valamint biztosítja a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő köteles a személyes adatok kezelésének megfelelő műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel gátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.
Az Adatkezelő a fentiekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
Az adatkezelő a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizetői által a szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja: Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tárolja a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem teszi elérhetővé (ii) a Felhasználók adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá az arra felhatalmazott munkatársak, és csak ők (iii) titkosítást használ az adatok kezeléséhez (iv) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat; (v) álnevesítés; (vi) az adatokat saját szerverein tárolja; (vii) az adatok továbbításánál megfelelő titkosítást használ.
Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében.

Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatja az Érintettet és az illetékes hatóságot.
Linkek: Az Adatkezelő weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre ?kattintanak?, akkor más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a weboldalainkon is el kell végeznie.

Adatfeldolgozók

A Vállalkozó több adatfeldolgozót alkalmaz.
Pénzügyi szolgáltató: OTP Bank Zrt., az érintett adatok az átutalásos fizetést választó Előfizetők neve, bankszámlaszáma, címe lehetnek.
Postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt. az Adatkezelő leveleinek kézbesítési és csekkes befizetések feldolgozási partnere, az érintett adatok a levélküldést vagy a csekkes befizetést választó neve, címe, a küldeményben további személyes adatok lehetnek (pl. magánszemélyhez rendelhető számla adatai).
Szállító: DPD Hungária Kft., CE-EX futárposta Kft. az Adatkezelő küldeményeinek kézbesítési és feldolgozási partnere, az érintett adatok a küldemény címzettjének neve, címe, email címe, telefonszáma.

A Vállalkozó igénybe vehet olyan adatfeldolgozót, aki
- a kezelt személyes adatokhoz nem férhet hozzá,
- a kezelt személyes adatokat nem tudja megismerni,
- a kezelt személyes adatot csak olyan mértékben tudja megismerni vagy képes azokhoz hozzáférni, hogy az adatokból érintett azonosítására nem képes akkor sem, ha az érintettekről további adatokkal rendelkezik,
- csak olyan adatokhoz fér hozzá, melyek már eleve nyilvánosak (publikusak),
- csak álnevesített (pszeudonimizált), vagy titkosított, vagy olyan adatrejtett személyes adatokat tartalmazó adatokhoz fér hozzá, melyekből személyes adatokat visszafejteni vagy kinyerni nem tud, vagy csekély a valószínűsége, hogy álnevesített (pszeudonimizált) adatot azonosított vagy azonosítható személlyel össze tud kapcsolni,
- a kezelt személyes adatokat nem jogosult megismerni, lemásolni és továbbítani, gondatlanul ilyet nem tehet, és csekély a valószínűsége, hogy jogosulatlan hozzáférést követhet el,
- csak adathordozóhoz vagy azt kezelő informatikai eszközhöz fér hozzá, ilyen eszköz szervizélését, javítását, megsemmisítését végzi, és csekély a valószínűsége, hogy jogosulatlan hozzáférést követhet el,
- csak statisztikai vagy napló adatokhoz fér hozzá biztonsági incidens kezelése vagy általa a Szolgáltató felügyelete alatt végzett biztonsági tanácsadás, felmérést, audit kapcsán,
- ügyvéd vagy jogi szakértő,
- más nem állandóan alkalmazott szakértő, akinek nem célja az adatok megismerése, hanem közreműködése technikai probléma, vagy fejlesztési, vagy karbantartási feladat ellátására terjed ki, személyes adatot csak korlátozottan ismerhet meg, tevékenység nem kapcsolódik konkrét személyes adatok megismeréséhez, továbbításához, tárolásához,
- szoftver, hardver vagy hálózati támogatást nyújtó gyártó, szerviz, szolgáltató, akinek termékét vagy szolgáltatását állandóan vagy rendszeresen igénybe veszi az Adatfeldolgozó a szolgáltatása nyújtásához,
- fizikai datacenter vagy fizikai szerver hoszting szolgáltatást nyújtó szolgáltató, ha csak datacenter vagy hoszting szolgáltatást nyújt az Adatfeldolgozó számára,
- távközlési szolgáltató (ideértve Internet-hozzáférés szolgáltatót is), akinek hálózatán adat csak áthalad, és legfeljebb átmenetileg tárolódik, illetve az adattovábbítás kapcsán szükséges vagy célszerű naplózást, monitorozást végzi,
- csak monitorozó szolgáltatást végez,
- adathordozó továbbítását végző szállító (pl. fuvarozó, futárszolgálat, posta),
- csak objektum őrzését látja el,
- hulladékkezelést végző, aki megfelelő garanciát ad arra, hogy adathozzáférés a hulladékkezelés során nem történik,
- csak statisztikai adatokhoz fér hozzá,
- súlyos kár esetén kárelhárítást vagy megelőzést végez, katasztrófa elhárításban vesz részt, vagy emberi élet veszélye esetén működik közre,
- továbbá A GDPR Preumbulumának 49. pontjának (alább idézzük ezen pontot) megfelelően is igénybe vehet az adatfeldolgozót, a Preumbulum ezen pontját idézzük:
?Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység (CERT), hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek (CSIRT), elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos, vagyis adott titkossági szinten az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben. Ez magában foglalhatja például az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú programterjesztés megakadályozását, továbbá a szolgáltatás megtagadásával járó támadások, valamint a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben való károkozás megállítását.?

Adattovábbítás

Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Az Adatkezelő nem megfelelő védelmi szintet biztosító országba adatokat nem továbbít, az Adattovábbítás fejezetben részletezett kivételektől eltekintve.
A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
A Vállalkozó adatkezelőként nem, de adatfeldolgozóként vagy más félként személyes adatokat továbbíthat bármilyen harmadik országba, a következő feltételek esetén:
- ha a továbbítást nem a Vállalkozó, hanem szolgáltatás igénybe vevője határozza meg (pl. e-mail üzenetet küld a Vállalkozó szolgáltatása segítségével, távolról az INTEGRTY Kft. eszközére csatlakozik stb.).
Személyes adatok továbbítása nem biztonságos harmadik országokba
Domain regisztrációval kapcsolatos publikus adatokat a Netlabor Bt-vel közös adatkezelést végző domain regisztrációs nyilvántartó szervezetek (ISZT Nonprofit Kft., EURid vzw) oda továbbíthatnak, ahonnan ezen adatokat lekérik.
Az adattovábbítás ebben a fejezetben meghatározott esetekben a szolgáltatásnyújtáshoz, azaz szerződés teljesítéshez szükséges, ez adja a továbbítás jogalapját.

A Vállalkozó előfizetője a továbbítást valójában maga kezdeményezi, ha személyes adatokat helyez el DNS zónában, ezzel a kezdeményezéssel nyilvánvalóan egyértelmű hozzájárulását, sőt kérését adta, hogy adatai továbbításra kerüljenek oda, ahonnan azokat kérték.
Ha Érintett más országból lép a Netlabor Bt-vel kapcsolatba e-mailen, akkor a Vállalkozó nem vizsgálja (tipikusan nem is képes vizsgálni), hogy a válasz e-mail címre küldött levél milyen országba kerül továbbításra. Adattovábbítás nem biztonságos harmadik országba is történhet.
Adattovábbítás jogalapja ilyenkor szerződés teljesítése, vagy jogszabályi kötelezettség (pl. amikor érintetett adatainak törlését kéri) lehet.
Anonim Felhasználó-azonosító (pl. sütik) elhelyezése
Az anonim Felhasználó-azonosító (pl. süti) egy olyan egyedi ? azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas ? jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.
A Vállalkozó maga, mint adatkezelő csak ún. session cookie-kat alkalmaz, melyek arra szolgálnak, hogy a http protokoll állapotmentességét kiküszöbölve lehetővé tegye webalkalmazások használatát felhasználók számára.
Sütik letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
Ha ún. session cookie-kat tilt le felhasználó, akkor rendeltetésszerűen nem tudja használni a Vállalkozó webes szolgáltatásait.

Profilalkotás

A Vállalkozó egyes honlapjain alkalmazhatja a Google, Inc. által alkalmazott Google Analytics alkalmazást, illetve szolgáltatást.
Google Analytics: Az Adatkezelő Weboldalainak látogatottsági adatait a Google, Inc. (?Google?) által nyújtott Google Analitika (?Google Analytics?) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók? például a remarketing ? a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt ?IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak? is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagyszámú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy ? különösen ismétlődő jellege miatt ? túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.
Ha az Érintett kérelmet nyújt be, akkor az Adatkezelőnek azonosítania kell az Érintetett, és a kérés hitelességét ellenőriznie kell (nem fogadhat el érintett nevében kérést, ha azt nem az érintett vagy jogi képviselője nyújtotta be, de nem fogadhat el olyan kérelmet, melyet az érintett nyújtott be, de az egészében vagy részben hamis).

Az Érintett azonosítására
- elsősorban az igénybe vett szolgáltatásnál alkalmazott azonosító és hitelesítő eljárás alkalmazandó,
- vagy ugyanígy alkalmazható az érintett olyan minősített aláírásával ellátott okirat, mely tanúsítványa alapján az érintett teljes biztonsággal beazonosítható,
- vagy elfogadható teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat, ha annak hitelessége verifikálható.
Nem minősített aláírással ellátott, de elektronikus aláírással ellátott okiratot is hitelesnek és az Érintettől származónak fogadhat el az Adatkezelő, sőt nem elektronikus aláírással ellátott e-mail üzenetet is elfogadhat az Adatkezelő, ha annak hitelességéhez nem fér kétség vagy hitelessége az adott helyzetben kellően valószínű, és ugyanez igaz arra is, hogy az Érintett személy és a kérelmező egyezik vagy kellően valószínűen egyezik.
Az Érintett azonosítására más eljárás is alkalmazható, ha az Érintett személy a kérelmezővel egyértelműen azonosítható, a kérelem hitelesíthető.
Az Érintett azonosságának kétsége esetén az Adatkezelő kísérletet tesz az Érintett beazonosítására és a kérés hitelességének ellenőrzésére.
Végső soron az Érintett személyesen megjelenthet a Vállalkozó ügyfélszolgálatán, hogy ott személyesen azonosíttassa magát, és kérelmét benyújtsa. Ha az azonosítás másképp nem egyértelmű, akkor a Vállalkozó az ügyfélszolgálaton történő személyes azonosítást javasolja az Érintettnek.
Érintett azonosításában és kérelem hitelesítésében közjegyző vagy más megbízható harmadik fél is részt vehet, az ilyen speciális esetekben a kérelmezővel egyeztet az Adatkezelő.
Az intézkedéssel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
- milyen adatokat kezelünk Öntől;
- milyen célból kezeljük az Ön adatait;
- meddig kezeljük az adatokat;
- kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait;
- EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái;
- ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg őket;
- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei;
Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban

Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Ha Ön szolgáltatás előfizetője, akkor köteles haladéktalanul gondoskodni előfizető és kapcsolattartási adatai napra készen tartásáról a Vállalkozónál.

Törlés
Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
- a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
- közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Elfeledtetés
Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

Korlátozás
A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha
- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön ? kérésére ? megkaphatja.

Adatok hordozhatósága
Önnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.
Ön kérheti azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.
Tiltakozás
Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.
Profilalkotás
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ? ideértve a profilalkotást is ? alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.
Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.
Az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), valamint az Infotörvényben a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.
A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.
A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. Az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban Ön, ha fogyasztónak minősül, választása szerint az Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szerv székhelye szerinti bíróság előtt is, az Ön választásának megfelelően.

NETLABOR Digital

1033 Budapest, Szérűskert u. 29.
Nyitva hétköznap 10.00 - 18.00

Telefon: (1) 367 4288, (70) 517 4795

Kapcsolat